Wmo-Platform

Bergmans Consulting heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Zorg-Portaal in opdracht van Zorg-Lokaal.

Met het softwaresysteem Zorg-Portaal kunnen gemeenten en zorgaanbieders voor elke uitvoeringsvariant gegevens rondom zorginzet vanuit de Wmo en Jeugdwet uitwisselen. Conform de landelijke iJw/iWmo standaarden genereert ons Zorg-Portaal berichten betreffende toewijzingen (301/302), declaraties (303/304 + 321/322), start zorg (305/306), stop/einde zorg (307/308) en berichten voor verzoek tot toewijzing (315/316). Om beveiligd persoonsgegevens uit te kunnen wisselen verloopt het Zorg-Portaal berichtenverkeer via VECOZO.

De gemeente (b.v. consulent) of de zorgprofessional (b.v. huisarts) registreert in het Zorg-Portaal de gewenste zorg per cliënt voor Zorg in Natura en Pgb.

De zorgaanbieders kunnen via GGK aansluiting of direct in het Zorg-Portaal o.a. indicaties/zorgtoewijzingen ophalen en de geleverde zorg declareren.

Het Zorg-Portaal en de backoffice nemen de gemeente de uitvoering van administratieve processen uit handen.