De projecten die Bergmans Consulting heeft uitgevoerd zijn grofweg te verdelen in 4 categorieën.